Hội thao chuyên đề tại Triển lãm VCCA 2019

8/30/2019 9:41:13 AM
Hội nghị khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa - VCCA 2019 Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 04 – 07 / 09 / 2019 tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 

Các hoạt động tiếp tục cập nhật trên hệ thống Website:

www.automation.org.vn | www.vietfair.vn

VIDEO CLIPS