MỘT SỐ HÌNH ẢNH VIAu

9/6/2018 4:18:59 PM
Hình ảnh Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hoá và Thiết bị công nghiệp (VIAu)

 

Sự kiện tiếp theo:

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hoá và Thiết bị công nghiệp (VCCA 2018)

Được tổ chức từ ngày 28/11 - 01/12/2018  

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Các tin khác

VIDEO CLIPS