TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ CHÀO MỪNG CỦA HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
THƯ CHÀO MỪNG CỦA HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hoá và Thiết bị công nghiệp (VIAu 2018) sẽ được tổ chức từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
VIDEO CLIPS